Hanna Borucińska-Bieńkowska

Dr inż. architekt, absolwentka Wydziału Budownictwa Kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Uzyskała uprawnienia wykonawcze, do projektowania bez ograniczeń oraz uprawnienia urbanistyczne. Otrzymała nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej. Obecnie główny projektant w autorskiej pracowni projektowej Bieńkowscy Architekci oraz adiunkt w Katedrze Architektury i Urbanistyki WBAIŚ UZ.

Marek Bieńkowski

Mgr inż. architekt, absolwent Wydziału Budownictwa Kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu projektowania obiektów dla służby zdrowia. Uzyskał uprawnienia wykonawcze oraz do projektowania bez ograniczeń. Obecnie główny projektant w autorskiej pracowni projektowej Bieńkowscy Architekci. Pozostała twórczość i pasja to malarstwo, rzeźba, rysunek i fotografia.

Bartłomiej Bieńkowski

Mgr inż. architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki, Politechniki Poznańskiej. Stypendysta na University College Vitus Bering, Horsens, Dania. Uzyskał uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Obecnie główny projektant w autorskiej pracowni Bieńkowscy Architekci oraz doktorant na wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Bieńkowscy Architekci

Oryginalność i ponadczasowość opracowywanych przez nas projektów, to efekt oparcia na filarach, które stanowią podstawę funkcjonowania naszego biura od wielu lat, takich jak:

Tradycja działalności zapoczątkowanej w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez architekta i rzeźbiarza, profesora Kazimierza Bieńkowskiego, którego działalność w kraju oraz za granicą była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Stało się to podstawą do powojennej działalności projektowej, realizowanej wraz z synem, urodzonym w Poznaniu architektem i konstruktorem mgr inż. architektem Januszem Bieńkowskim. Działalność kontynuowana przez następne pokolenia Bieńkowskich zaowocowała powstaniem w 1991 roku Autorskiej Pracowni Architektonicznej, w której obecnie swoje projekty tworzą architekt i urbanista dr inż. architekt Hanna Borucińska-Bieńkowska, architekt i rzeźbiarz mgr inż. architekt Marek Bieńkowski, oraz architekt, designer i fotografik mgr. inż. architekt Bartłomiej Bieńkowski.

Doświadczenie nabyte podczas realizacji licznych opracowań graficznych, koncepcyjnych i wykonawczych projektów budynków jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej, a także budowli inżynierskich oraz opracowań urbanistycznych takich jak między innymi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykorzystują nasi poznańscy architekci w obecnej działalności projektowej.

Jakość opracowań wynika z bardzo dobrej znajomości zagadnień formalno-prawnych, technicznych, a także z twórczego podejścia do kształtowania przestrzeni.

Tematy opracowywane są rzetelnie i terminowo, z zastosowaniem przepisów prawnych oraz z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu urbanistyki, architektury, projektowania przestrzennego i budownictwa.