Bartłomiej Bieńkowski

Architekt, absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Architektury i Urbanistyki, stypendium na University College Vitus Bering, Horsens, Dania. Uzyskał uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Obecnie projektant w pracowni Bieńkowscy oraz doktorant na wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.