Doradztwo

Inwentaryzacja oraz analiza istniejącej zabudowy pod kątem rozbudowy, modernizacji, rewitalizacji oraz zmiany sposobu użytkowania. Opracowanie analizy chłonności terenu.

Adaptacje projektów gotowych hal magazynowych i produkcyjnych oraz domów jednorodzinnych.

Konsultacje, opinie techniczne, ekspertyzy budowlano konstrukcyjne oraz inwentaryzacje architektoniczno budowlane.

Audyty logistyczne oraz opinie dotyczące modernizacji placów i hal magazynowych oraz produkcyjnych.

Opracowanie wytycznych i uzyskanie najkorzystniejszych parametrów decyzji o warunkach zabudowy spełniających wymagania każdego inwestora.

Pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Koordynacja wszelkich procesów projektowych i wykonawczych.