Projekty hal

Indywidualne projekty hal

W czasie ponad 30-letniej działalności pracowni Bieńkowscy Architekci zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów hal magazynowych, produkcyjnych, inwentarskich, sportowych oraz gospodarczych na terenie całego kraju. Na bazie tych doświadczeń możemy zaoferować wykonanie konceptu o dowolnym przeznaczeniu, według indywidualnych oczekiwań funkcjonalnych, estetycznych oraz finansowych. Przygotowana przez nas dokumentacja obejmuje wszystkie opracowania wielobranżowe na najwyższym poziomie technicznym, dzięki czemu nasze realizacje pozwalają na optymalizowanie kosztów inwestycji.

Gotowe projekty hal

NOWOŚĆ: Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnych procesów inwestycyjnych, po raz pierwszy w Polsce, w biurze Bieńkowscy Architekci powstał katalog gotowych projektów hal produkcyjnych i magazynowych.

CZAS: Termin przygotowania szkicu i dokumentacji dla tego typu inwestycji wynosi maksymalnie 15 dni roboczych i jest znacznie krótszy, od czasu potrzebnego na wykonanie indywidualnego rysunku.

CENA: Dzięki standaryzacji i powtarzalności cena za gotowy projekt hali jest znacznie niższa, od tej, którą musieliby Państwo zapłacić za indywidualne opracowanie.

ZMIANY: Projekty hal zostały opracowane w autorskiej technologii szkicu parametrycznego, która umożliwia dokonywanie takich zmian jak długość i wysokość budynku, zmiana wielkości i lokalizacji bram, świetlików, a także na zmianę materiałów konstrukcyjnych.

ZAKRES OPRACOWANIA: Budowlany, gotowy koncept obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. W jego skład wchodzą takie części branżowe jak: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, wodne oraz CO.